Het doel van een gebitsbehandeling is meervoudig

 

 

1. Het paard verlossen van pijnklachten welke voortkomen uit de tanden, kiezen en tandvlees.

Verwijderen van haakjes, ramps, gebroken elementen,

diastase behandeling.

 

2. Het paard beter laten functioneren met een bit

Verwijderen van allerlei storende invloeden (zie 1 )

welke de concentratie van een paard tijdens het werk

kunnen verstoren. Riggeltjes zorgen ervoor dat ze

deze kant minder gaan gebruiken, op andere kant

kauwen en daar dus makkelijker op te rijden zijn.

Verwijderen van wolfstanden

 

3. Het paard effectiever het gebit laten gebruiken.

Zorgen voor optimale maalbeweging

Elke tand of kies welke de maalbeweging verstoort

(protuberant, fractuur, los element ) is een probleemtand.

Verwijderen ATR (dwarse riggels in het kauwoppervlak

die de maalbeweging blokkeren van vanvoor naar achter).

Zorgen voor optimale occlusie

Optimale hoek kauwvlaktes en snijvlakken

 

 

De gebitsbehandeling:

 

 

 

De situatie wordt bekeken, voorgaande anamnese moet ernstige problemen uitsluiten en vervolgens wordt er met de behandeling begonnen.

Er wordt gebruik gemaakt van elektrische apparatuur, eerst worden de kiezen behandeld, indien nodig worden daarna de snijtanden bijgewerkt.

Het vijlen van de kiezen:

 

Bij het vijlen van de kiezen wordt er eerst met de "Big Johnn" de haken weggehaald, de storende elementen in het kauwoppervlak worden zo goed mogelijk weggehaald, rekening houdend met de eventuele pulpaholten die nog niet ver zijn teruggetrokken (het levend gedeelte van de kies/tand).

Diastases worden behandeld, wolfstanden getrokken, doppen verwijderd, enz.

 

Hierna worden met de Apple Core alle hoekjes afgerond zodat er nergens scherpe kantjes overblijven.

Ook de eerste kies zowel boven als onder, wordt afgerond om te voorkomen dat er slijmvlies tussen de eerste tand en het bit gekneld wordt (knijpblaren).

Dit noemt men Bitseats, zorgt voor een betere inwerking van het bit en er is meer ruimte voor de tong en de mondhoeken.

Het maken van Bitseats:                                                                       De kiezen na het vijlen:

Het inkorten van de snijtanden:

 

Na het vijlen van de kiezen wordt gekeken of de stand van de snijtanden normaal is, indien nodig worden de snijtanden ingekort/op een rechte lijn gezet. Dit gebeurd met een slijpschijfje, de verdere afwerking gebeurd met de Big Johnn, daarna wordt alles nog eens afgerond met de kleine Burr.

De snijtanden afwerken met de Big Johnn:                                           De scherpe randen verwijderen met het Burretje: